Waarborgsom of bankgarantie

Wat is het verschil?

Heeft u onroerend goed gekocht? Vaak verlangt de verkoper dat u als zekerheid een waarborgsom van 10% van de koopprijs stort bij de notaris of dat u een bankgarantie laat stellen door uw eigen bank. Voor een waarborgsom dient u over eigen geld te beschikken.
Een bankgarantie houdt in dat uw eigen (hypotheek)bank borg staat voor de betaling van dat bedrag, zonder dat u het zelf eerst hoef te storten.

Op welk rekeningnummer stort u de waarborgsom?

De waarborgsom kunt u storten op:

IBAN: NL12 RABO 0342706950
ten name van: “Notarispraktijk mr. J.A.N. Goes B.V. inzake derdengelden”
onder vermelding van: "waarborgsom" en het adres van de aan te kopen woning. 

Regeling vanaf 1 augustus 2022:

Vanaf 1 augustus stort u de netto waarborgsom op bovengenoemde rekening, zonder extra rente of administratiekosten. De informatie hieronder is voor u niet van belang.

Overgangsregeling voor waarborgsommen gestort vóór 1 augustus 2022: 

Diende u een waarborgsom te storten, dan werd deze door onze bank belast met negatieve rente. Negatieve rente heeft tot gevolg dat de waarborgsom in de loop van de tijd minder waard wordt. Tenzij u in de koopovereenkomst iets anders heeft afgesproken, zal de verkoper verlangen dat de waarborgsom zijn oorspronkelijke waarde behoudt tot de datum van de overdracht van de woning. Heeft u vóór 1 augustus 2022 een waarborgsom gestort, maar passeert de akte van overdracht van uw woning pas daarna, gaat u dan na of u naast de waarborgsom ook de negatieve rente rente met administratiekosten heeft overmaakt. Hoe u de rente berekent en op welk rekeningnummer u de waarborgsom kunt overmaken, leest u hieronder. Het bedrag dat u exact over dient te maken kunt u eenvoudig berekenen met de calculator onderaan deze pagina (gebruik s.v.p. geen punten of komma's). Het bedrag dat u over diende te maken bestaat uit 3 elementen: de waarborgsom zelf, de negatieve rente over die waarborgsom en € 35,00 administratiekosten voor de notaris. De renteberekening wordt doorgevoerd tot 1 augustus 2022.  

 

Vul onderstaande gegevens in:

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!