Waarborgsom of bankgarantie

Wat is het verschil?

Heeft u onroerend goed gekocht? Vaak verlangt de verkoper dat u als zekerheid een waarborgsom van 10% van de koopprijs stort bij de notaris of dat u een bankgarantie laat stellen door uw eigen bank. Voor een waarborgsom dient u over eigen geld te beschikken.
Een bankgarantie houdt in dat uw eigen (hypotheek)bank borg staat voor de betaling van dat bedrag, zonder dat u het zelf eerst hoef te storten.

Negatieve rente zorgt voor waardevermindering van de waarborgsom

Gaat u een waarborgsom storten, houdt u er dan rekening mee dat onze bank vanaf 1 juli 2020 negatieve rente berekent. Negatieve rente heeft tot gevolg dat de waarborgsom in de loop van de tijd minder waard wordt. Tenzij u in de koopovereenkomst iets anders heeft afgesproken, zal de verkoper verlangen dat de waarborgsom zijn oorspronkelijke waarde behoudt tot de datum van de overdracht van de woning.

Houdt u er in een dergelijk geval alstublieft rekening mee dat u op voorhand naast de waarborgsom ook alvast de rente overmaakt. Hoe u de rente berekent en op welk rekeningnummer u de waarborgsom kunt overmaken, leest u hieronder.

Ons bankrekeningnummer:

De waarborgsom kunt u storten op:
IBAN: NL12 RABO 0342706950
ten name van: “V. Leussen van den Broek notarissen inzake derdengelden”
onder vermelding van: "waarborgsom" en het adres van de aan te kopen woning. 

Welk bedrag maakt u precies over?

Het bedrag dat u exact over dient te maken kunt u eenvoudig berekenen met de calculator onderaan deze pagina (gebruik s.v.p. geen punten of komma's).

Het bedrag dat u over dient te maken bestaat uit 3 elementen:

- de waarborgsom zelf
- de negatieve rente over die waarborgsom
- € 35,00 administratiekosten voor de notaris

De renteberekening wordt doorgevoerd tot 3 dagen na de overdrachtsdatum. Dit heeft te maken met het feit dat de notaris niet op de overdrachtsdatum zelf al mag overgaan tot uitbetaling, maar pas de volgende werkdag, dus ook pas na weekenden en feestdagen. Eventuele teveel berekende rente wordt op uw eindafrekening gecorrigeerd. 

 

Vul onderstaande gegevens in:

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!