Estate planning

Iedereen krijgt vroeg of laat met het erfrecht te maken, hetzij als erfgenaam in een nalatenschap, hetzij als toekomstige erflater. Tijdens hun leven komen veel mensen in aanraking met het huwelijksvermogensrecht doordat ze in het huwelijk treden en zich daarbij afvragen of ze kiezen voor het wettelijk systeem - de algehele gemeenschap van goederen - of dat ze op huwelijksvoorwaarden gaan trouwen.

Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht spelen een grote rol bij de estate-planning. Estate-planning richt zich op het treffen van zodanige regelingen dat het vermogen overgaat van een generatie op de volgende op een zodanige wijze dat zo min mogelijk belasting verschuldigd is. Bij belasting moet dan met name worden gedacht aan successierechten en aan schenkingsrecht. Estate-planning mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit is niet vreemd, aangezien steeds meer mensen een vermogen van enige omvang bezitten. Estate-planning is echt niet alleen van belang voor degenen die een groot vermogen hebben. Ook de bezitters van kleine of middelgrote vermogens kunnen door het treffen van een goede regeling fiscale voordelen behalen. Relatief kunnen de voordelen bij kleine en middelgrote vermogens zelfs groter zijn dan bij grote vermogens.

Door bijvoorbeeld tijdens leven alvast aan uw kinderen te schenken (waarbij de vrijstellingen kunnen worden benut), is uw toekomstige nalatenschap kleiner en daarmee het bij uw overlijden te betalen successierecht. Maar ook schenkingen die de vrijstellingen te boven gaan kunnen voordelig zijn, omdat de progressie in het belastingtarief daarmee wordt gedrukt.

Bij estate-planning wordt aandacht besteed aan het doen van schenkingen, maar ook aan het opstellen van het juiste testament en eventueel het aanpassen of opheffen van uw huwelijkse voorwaarden. Welke instrumenten van estate-planning voor u van belang zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Binnen het notariaat, ook op ons kantoor, zijn er juristen die zich in het bijzonder op het gebied van de estate-planning hebben bekwaamd.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. 

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

Diensten

Familierecht

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!