Agrarisch onroerend goed

In de huidige tijd worden hoge eisen gesteld aan het runnen van een agrarische onderneming.

Denkt u maar aan de ingewikkelde wetgeving op het gebied van mestrechten, opkoopregelingen, bestemmingsplannen, ruilverkaveling, milieuzorg, enzovoorts.

Voor de agrarische ondernemer is het van groot belang om een aanspreekpunt met een lage drempel in de buurt te hebben waar hij met alle vragen en problemen op deze gebieden terecht kan.

Ons kantoor heeft vanuit zijn oorsprong al een duidelijke betrokkenheid bij de agrarische wereld. Wij beschikken over specialistische kennis en veel ervaring op agrarisch gebied. Per slot van rekening liggen onze kantoren midden tussen de agrarische bedrijven.

Vanwege onze deskundigheid op dit gebied zijn wij aangesloten bij de Vereniging voor Agrarische Specialisten in het Notariaat, kortweg VASN genoemd, een landelijke organisatie van notariskantoren die specifieke agrarische kennis in huis hebben. De vereniging verzorgt onder meer cursussen voor haar leden om de vakkennis bij de tijd te houden en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving uit te wisselen.

Het VASN lidmaatschap geldt als keurmerk voor een kwalitatief superieure dienstverlening op agrarisch gebied. Bij ons kunt u aankloppen voor informatie en advies betreffende zaken als de pachtwet, ruilverkaveling, maatschappen, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen, huwelijksvoorwaarden en testamenten die toegesneden zijn op het agrarische vlak en uiteraard de zo belangrijke problematiek van de bedrijfsopvolging.

Zoals gezegd, de drempel is laag dus aarzelt u niet om met al uw vragen op agrarisch gebied contact met onze agrarische praktijk op te nemen.

 

 

Diensten

Specialismen

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!