Nieuw huwelijksrecht

Vanaf 1 januari 2018 is de "volledige" gemeenschap van goederen vervallen. Wie niets vastlegt, sluit automatisch een huwelijk of geregistreerd partnerschap in een beperkte gemeenschap van goederen.

De beperkte gemeenschap houdt in dat vermogen dat u vóór de huwelijkssluiting of partnerregistratie alleen bezat in beginsel privévermogen blijft. Ook erfenissen en schenkingen (ongeacht of deze voor of na de huwelijkssluiting of partnerregistratie zijn verkregen) blijven privévermogen, tenzij door de schenker of de erflater in diens testament iets anders is bepaald.

Dat betekent dat alle bezittingen die u tijdens het huwelijk of partnerschap krijgt van beide echtgenoten/partners zijn. Voor schulden die gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden aangegaan door één van de echtgenoten/partners, bent u beiden aansprakelijk.

Voor meer informatie: Huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden

 

Nieuws

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!