Overmaken waarborgsom

Wat is het verschil?

Heeft u onroerend goed gekocht? Vaak verlangt de verkoper dat u als zekerheid een waarborgsom van 10% van de koopprijs stort bij de notaris of dat u een bankgarantie laat stellen door uw eigen bank. Voor een waarborgsom dient u over eigen geld te beschikken.
Een bankgarantie houdt in dat uw eigen (hypotheek)bank borg staat voor de betaling van dat bedrag, zonder dat u het zelf eerst hoeft te storten.

Op welk rekeningnummer stort u de waarborgsom?

De waarborgsom kunt u storten op:

IBAN: NL12 RABO 0342706950
ten name van: “Notarispraktijk mr. J.A.N. Goes B.V. inzake derdengelden”
onder vermelding van: "waarborgsom" en het adres van de aan te kopen woning. 

 

Nieuws

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!